English (United States) Čeština (Česká Republika) Български (България)
   
  

                                                            Anatomie firem 

 

Jste zdeÚvod
  
  

 SIVOP, s r. o.

 

Posláním společnosti SIVOP, s.r.o. je umožnit využít přínosů analýzy firemních procesů středním firmám.

Firemní proces chápeme jako organizovaný, opakující se sled na sebe navazujících činností (aktivit), transformujících vstupy na výstupy (materiál, informace) s využitím zdrojů (lidé, technologie, ICT, peníze). Jednotlivé procesy (např. konkrétní výrobní, obchodní, řídící proces) jsou spolu provázány, souvisí spolu a navzájem se ovlivňují.

 

Procesní analýza ústí ve vytvoření procesního modelu (procesního schématu) firmy nebo její části. Procesní model umožňuje jednoznačně pochopit daný proces a jeho vazby, identifikovat slabá nebo nefunkční místa. Slouží jak k základnímu, nicméně jednoznačnému pochopení stavu „as is“, nebo česky „jak firma teď funguje“, tak i jako nástroj, s jehož pomocí lze optimalizovat jednotlivé části firmy nebo jednotlivé procesy.

 

Hlavní a konkrétní použití výsledku procesních analýz můžeme vidět v těchto oblastech

 

Kvalita a tím i funkčnost a použitelnost procesních analýz a jejich další využití je dáno ověřenými metodikami, jejichž vytváření se společnost SIVOP, s.r.o. věnuje již deset let. Nabídka služeb je členěna do jednotlivých modulů. Toto členění však není dogmatem, SIVOP, s.r.o. na základě požadavků a potřeb klienta postupuje v návrhu služeb i zcela individuálně.

 

Optimalizace a řízení firemních procesů je základní úlohou managementu. Poznání firemních procesů je při jejím plnění obrovským přínosem, který vytváří výraznou konkurenční výhodu. SIVOP, s.r.o. ji nyní přenáší ze světa velkých korporací středním firmám.

Modul Express Modul Basic Modul Požadavky na IS Modul Kvalita Modul Lidské zdroje Modul Optimum Modul Řízená implementace Modul Rapid Choice

  

RNDr. Vladimír Svoboda

Absolvent přírodověděcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1995 až 2012 poradce. Má poradenskou praxi ve  ve významných zahraničních poradenských firmách i jako osobní poradce významných investorů. Dlouhodobě se zabývá procesním modelováním a otázkou vnitřního uspořádání firem.


Ing. Jekaterina Čakarovová

Absolvent fyzikálního inženýrství na univerzitě Klementa Ochridského v Sofii. 1998 až 2005 spoluřídila a následně úspěšně prodala čistírenskou firmu Arbela s.r.o. Praxe v oboru procesního modelování, certifikovaná na práci s produktem Aris a Enterprise Architect.

TOPlist